Diyete bağlı hipersensivite pet hayvanlarında sıklıkla rastlanır ve bu durumun huzursuz bağırsak sendromundan ayrılması oldukça zordur. Gıda alerji ve intöleransı bu ana konunun altında yer alan ve farklı iki patofizyolojiye sahip olgulardır. 

Gıda alerjisi mi gıda intöleransı mı?

Kedi ve köpeklerde gıda alerjisi, besin ya da besin katkı maddelerine karşı immunolojik yanıt oluşturan rahatsızlıklardır. Gıda alerjenleri molekül ağırlıkları 10-70 kDA a kadar değişkenlik gösteren ısı, asit ve proteazla işleme dayanıklı glikoproteinlerdir. Kortizona direnç gösteren kaşıntılı deri problemleri ve sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla seyreder ancak  dönemsel bir durum değildir. Beslenmenin ardından gelişir. Irk, cinsiyet ya da yaş grubu ayırt etmez. Klinik belirtilerin ortaya çıkmasından en az iki yıl önce uyumsuz besin komponentleriyle beslenilmiştir. Bazı hayvanlarda bu süreç bir seneye kadar düşebilir. Tanıda eliminasyon diyeti ile uyumsuz besin maddelerinin uzaklaştırılması temel hedeftir.

Gıda intoleransı ise besin ya da besin katkı maddelerine karşı vücutta immun yanıtın oluşmadığı olgulardır. Gıda zehirlenmeleri, farmakolojik reaksiyonlar, mide-bağırsak sisteminde hareket ve emilim bozuklukları ve spesifik olmayan besin hassasiyetini kapsar. Gıda intöleransı reaksiyonları çeşitlidir. Tipik olarak uygulanma anına bağlı olsa da herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Sıklıkla köpeklerde rastlanır. Bu tip hastalarda uygulanacak diyetlerin sürekliliğini koruması rahatsızlığın ortaya çıkmaması açısından büyük önem taşır. 

Vet. Hekimi Dürdane Şenbay Duygun 1988 İstanbul doğumludur. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur. Öğrenciliği süresince özel bir mama firmasının öğrenci temsilciliğini üstlenmiş, sonrasında Yeşilköy'de bir veteriner kliniğinde 5 sene klinisyenlik yapmıştır. Mayıs 2019'da Duygun Veteriner Muayenehanesi'ni kurmuştur.