Pyometra genellikle köpeklerde gözlenen polisistemik bir uterus hastalığıdır. Pyometrada irinle dolu bir uterus söz konusudur. Bu tablonun oluşumunda dişi hormonal mekanizmasının ve bazı bakterilerin etkili olduğu düşünülmektedir. Dişi hayvanlarda salgılanan progesteron ve östrojenin kızgınlık döneminde uterusta meydana getirmiş olduğu yapısal değişiklikler ve serviks girişinin gevşemesiyle anal bölgede ve vajinada bulunan normal flora hastalığın oluşumunda büyük önem teşkil eder. Özelikle idrar yolu enfeksiyonu görülen hayvanlarda ürinasyon neticesinde vajinaya ve vulva etrafında kontaminasyona neden olan bakteriler pyometra için risk teşkil etmektedir. Hayvanda ishal nedeniyle vulva bölgesinin dışkıyla kontamine bir hal alması da hastalığın oluşumunda rol oynamaktadır. Erken yaşta ovariohisterektomi operasyonu geçiren hayvanlarda pyometra görülmezken overiektomi geçiren hayvanlarda ovariumlarda parça kalması pyometraya neden olabilir. Ovariohisterektomi hem profilaktik olarak hem de hastalık evresinde tedavide çok etkin bir yere sahiptir. Köpeklerde pyometra sıradan bir enfeksiyon gibi görülse de başta böbrekler olmak üzere bütün sistemi etkilemektedir.

Köpeklerde pyometra belirtileri;
 • Anoreksi
 • Poliüri
 • Polidipsi
 • Uyuşukluk
 • Depresyon
 • Kusma
 • İshal
 • Kilo kaybı
 • Vajinal akıntı
Tanı için;
 • Tam kan sayımı
 • Biyokimyasal analizler
 • Vajinal Smear
 • İdrar analizi
 • Abdomen radyografisi
 • Ultrasonografi ***
 • İnspeksiyon ve Palpasyon yöntemlerinden yararlanılır.

Tedavisinde ise genellikle ovariohisterektomi operasyonu tercih edilir. Hasta sahipleri hayvanın kısırlaştırılmasını istemediği durumlarda medikal tedavi yöntemleri denenebilir. Medikal tedavide uzun bir zaman aralığına ihtiyaç vardır. Ayrıca medikal sağaltımlar ile köpeklerde hepatotoksik ve nefrotoksik etkilerin olabileceği unutulmamalı, hastanın genel karaciğer ve böbrek değerleri düşükse bu tedavi için uygun olmadığı hasta sahibine izah  edilmelidir.

 

 

 

 

1987 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli kurumlarda veteriner hekim olarak çalıştıktan sonra 2015 yılında Petsmart Veteriner Kliniği'ni kurmuştur. 2014 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji A.B.D'da başlamış olduğu yükseklisans eğitimine devam etmektedir.