Bilindiği gibi ülkemizde ilk yabani hayvan hekimliği ve egzotik kongresi 2014 yılında İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) tarafından gerçekleştirilmişti. Bu etkinliğin devamı olarak, İVHO “Uluslararası katılımlı 1.Egzotik ve Yaban Hayat Hekimliği Çalıştayı düzenledi ve egzotik ve yaban hayatı üzerine veteriner hekimlerin bilgi paylaşımında bulunmasına öncülük etti.

6-8 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen ve konusunda uzman konuşmacılarla, egzotik ve yabani hayvanların ülkemizdeki önemini vurgulamayı amaç edinen çalıştayda oldukça değerli isimler yer aldı. “Başta nesli tükenme tehlikesi altında olan türler olmak üzere insan elinin uzandığı ve kendisine direkt ya da dolaylı olarak zarar verdiği hayvanların her biri çok değerlidir.” diyen İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, serbest hekimliğin yeni gelişen alanlarının ülkemizde de ilgiyle takip edildiğini, bu konularda yapılacak eğitimlerin biz hekimlerin vizyonunu geliştireceğini ve bu alanlarda daha çok eğitime ihtiyaç olduğuna vurgu yaparken; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı konuşmasında kurumlar arası işbirliğinin öneminin altını çizdi.

İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Kırgızistan’dan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge’den, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla eğitim en zengin halini almış ve kurumların, meslektaşların karşılıklı kaynaşmasını sağlamıştır.

1. Egzotik ve Yaban Hayat Hekimliği Çalıştayı dolu dolu geçti!

Konuşmacılar eğitimin ilk iki gününde teorik konularda bilgi aktarırken, üçüncü gününde Prof.Dr. Zdenek Knotek sürüngenler konusunda ve Dr. Annett Habich kuşlar konusunda tecrübelerini anlattılar. Eğitimde egzotik ve yaban hayvanlarının genel muayeneleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerinin de aktarıldığı çalıştayda, eğitime destek veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirel konuşma yapmış, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Müdürlüğü Yabani Hayvan Ticareti Şefi Fatma Danışman da, CITES belgesi ve ilgili mevzuatlar konusunda bir sunum gerçekleştirerek önemli bilgiler aktarmıştır. Anlayacağınız, İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın düzenlediği, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Vahşi Yaşam Araştırma ve Koruma Kulübü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün desteklediği 1. Egzotik ve Yaban Hayat Hekimliği Çalıştayı dolu dolu geçti.